ટેસ્ટ : ભારતની ભૂગોળ ટેસ્ટ – 01

1. 
દક્ષિણ ગંગોત્રી શું છે?
2. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે?
3. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે?
4. 
ભારતના ભૌગોલિક સ્થાન અંગે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે?
5. 
ભારતના કયા રાજ્યની સરહદ મોટાભાગના રાજ્યોની સરહદને સ્પર્શે છે?
6. 
ન્યુ મૂર ટાપુ કયા બે દેશો વચ્ચે વિવાદનું કારણ છે?
7. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે?
8. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે?
9. 
નીચેનામાંથી કયા રેખાંશને ભારતનું પ્રમાણભૂત મેરિડીયન કહેવામાં આવે છે?
10. 
નીચેનામાંથી કયો રાજ્ય મિઝોરમ સાથે તેની સરહદ સ્પર્શ કરતો નથી?
11. 
દાદરા અને નગર હવેલીનો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ ભારતમાં નીચેનામાંથી કયા રાજ્યની વચ્ચે આવેલો છે?
12. 
નીચેનામાંથી કઈ જોડી સાચી નથી?
13. 
નીચેના રાજ્યોને તેમના વિસ્તાર પ્રમાણે વિસ્તારના ક્રમમાં ગોઠવો અને સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
I. મધ્યપ્રદેશ II. ઉત્તર પ્રદેશ III. રાજસ્થાન IV. મહારાષ્ટ્ર
14. 
સિયાચીન ________ છે.
15. 
ભારતમાં નીચેના રાજ્યોને ઓળખો કે જ્યાંથી કર્ક રેખા પસાર થાય છે અને તેને પૂર્વથી પશ્ચિમની દિશામાં ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો.
1. ગુજરાત 2. પં. બંગાળ 3. ઉત્તર પ્રદેશ 4. ઝારખંડ 5. મધ્ય પ્રદેશ 6. બિહાર 7. છત્તીસગઢ
નીચે આપેલા કોડનો ઉપયોગ કરીને સાચો જવાબ પસંદ કરો:
16. 
કયો રાજ્ય જૂથ કે જેની સાથે મણિપુર સરહદ ધરાવે છે?
17. 
નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય બાંગ્લાદેશ દ્વારા ત્રણ બાજુઓથી ઘેરાયેલું છે?
18. 
પાકિસ્તાનની સરહદે ભારતના કયા-કયા રાજ્યો આવેલા છે?
19. 
કયું રાજ્ય ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યની ' સેવન સિસ્ટર્સ 'નો ભાગ નથી?
20. 
ભારતનું કયું રાજ્ય નેપાળ, ભૂતાન અને ચીન એમ ત્રણ દેશો સાથે તેની સરહદો વહેંચે છે?
21. 
ભારતના ભૌગોલિક નકશા કોણ તૈયાર કરે છે?
22. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચા છે?
1. આસામ તેની સરહદ બાંગ્લાદેશ અને ભુતાન સાથે વહેંચે છે.
2. પં. બંગાળ તેની સરહદ ભૂટાન અને નેપાળ સાથે વહેંચે છે.
3. મિઝોરમ તેની સરહદ બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમાર સાથે વહેંચે છે.
23. 
હિમાલયનો કયો પ્રાદેશિક વિભાગ સતલજ અને કાલી નદીઓ વચ્ચે આવેલો છે?
24. 
હિમાલયનું બીજું સૌથી ઊંચું પર્વત શિખર કંચનજંગા ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલું છે?
25. 
નીચેનામાંથી કઈ પર્વતમાળા ભારતમાં માત્ર એક રાજ્યમાં ફેલાયેલી છે?