ટેસ્ટ : બંધારણ & રાજ્યવ્યવસ્થા ટેસ્ટ – 01

1. 
રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં કોણ-કોણ ભાગ લે છે?
2. 
નીચેનામાંથી કયા અધિનિયમ હેઠળ ભારતમાં પ્રથમ વખત સુપ્રીમ કોર્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી?
3. 
નીચેનામાંથી કયો અધિનિયમ બ્રિટનમાં બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલની સ્થાપના માટે પ્રદાન કરે છે જેના દ્વારા બ્રિટીશ સરકાર ભારતમાં ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની તમામ નાગરિક, લશ્કરી અને મહેસૂલ સંબંધિત બાબતો પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવી શકે છે?
4. 
મહારાણી વિક્ટોરિયાએ 1858ની ઘોષણામાં ભારતીયોને ઘણી બાબતોનું આશ્વાસન આપ્યું હતું. બ્રિટિશ શાસને નીચેનામાંથી કયું આશ્વાસન પૂરું કર્યું હતું?
5. 
બી.આર. આંબેડકર અને મહાત્મા ગાંધી વચ્ચે 1932માં થયેલા પૂના કરારમાં કઈ જોગવાઈ થઈ હતી?
6. 
ભારત સરકાર અધિનિયમ, 1935ની મુખ્ય વિશેષતાઓ શું હતી?
1. પ્રાંતીય સ્વ-સરકાર
2. કેન્દ્રમાં દ્વિમુખી રાજ્યપદ્ધતિ
3. રાજ્યોમાં દ્વિમુખી રાજ્યપદ્ધતિનો અંત
4. બાકાત વિસ્તારોની જાળવણી
નીચે આપેલા કોડનો ઉપયોગ કરીને સાચો જવાબ પસંદ કરો:
7. 
સૂચિ - I ને સૂચિ - II સાથે મેળ કરો અને નીચે આપેલા કોડ્સમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો :
સૂચિ - I
A. મૂળભૂત અધિકારો
B. રાજ્ય નીતિના નિર્દેશક સિદ્ધાંતો
C. કેબિનેટ સરકાર
D. કેન્દ્ર રાજ્ય સંબંધો
સૂચિ - II
1. બ્રિટિશ બંધારણ
2. કેનેડા
3. આઇરિશ બંધારણ 
4. અમેરિકન ચાર્ટર
8. 
ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935ના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે?
9. 
ભારત સરકારના અધિનિયમ હેઠળ ગાર્ડિયન કોર્ટની રચના કરવામાં આવી હતી, જેનું શું નામ હતું?
10. 
પં. જવાહરલાલ નેહરુના નેતૃત્વમાં વચગાળાની સરકારની રચના ક્યારે થઈ હતી?
11. 
નવા બંધારણ હેઠળ ભારતને સાર્વભૌમ લોકશાહી પ્રજાસત્તાક તરીકે જાહેર કરવા માટે 26 જાન્યુઆરી શા માટે પસંદ કરવામાં આવી?
12. 
16મી મે, 1946ના કેબિનેટ મિશન પ્લાન વિશે નીચેનામાંથી કયું સાચુ હતું/છે?
1. યુનિયનમાં બ્રિટિશ ભારતીયો અને રાજ્યોના પ્રતિનિધિઓનું બનેલું એક કારોબારી અને ધારાસભા હોવી જોઈએ.
2. પ્રાંતોને કારોબારી અને ધારાસભાઓ સાથે જૂથો બનાવવાની સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ અને તે દરેક જૂથ દ્વારા શેર કરવાના કામચલાઉ વિષયો નક્કી કરી શકે છે.
નીચે આપેલ કોડનો ઉપયોગ કરીને સાચો જવાબ પસંદ કરો:
13. 
કેબિનેટ મિશન યોજના હેઠળ બંધારણ નિર્માણ પરિષદમાં દરેક પ્રાંતને ફાળવવામાં આવેલા સભ્યોની સંખ્યા નક્કી કરવા માટે, એક પ્રતિનિધિ પ્રમાણે કેટલી વ્યક્તિઓ હતી?
14. 
કલમ-32 વિશે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી?
15. 
નીચેનામાંથી કયું યોગ્ય રીતે મેળ ખાતું નથી?
16. 
ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં સત્તાવાર ભાષા સંબંધિત જોગવાઈઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે?
17. 
નીચેનામાંથી કઈ ભાષાને 21મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા બંધારણની આઠમી અનુસૂચિમાં ઉમેરવામાં આવી હતી?
18. 
દેશમાં પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય કટોકટી ક્યારે જાહેર કરવામાં આવી હતી?
19. 
1924 માં, કોના દ્વારા બ્રિટિશ સરકાર પાસે એવી માંગ કરવામાં આવી હતી કે ભારતીય બંધારણના નિર્માણ માટે બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવે?
20. 
ભારતીય બંધારણના સાચા સ્ત્રોત સાથે મેળ કરો:
1. UK : કેબિનેટ સરકાર
2. જર્મની : ન્યાયતંત્ર
3. રશિયા : પબ્લિક સર્વિસ કમિશન
21. 
બંધારણ સભાના કેટલા સત્રો યોજાયા હતા?
22. 
સંકલિત અને સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર વિશે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે?
1. અદાલતોની આ એકલ સિસ્ટમ કેન્દ્રીય કાયદા તેમજ રાજ્યના કાયદા બંનેને લાગુ કરે છે.
2. આ સિસ્ટમ અમેરિકન સિસ્ટમથી અલગ છે.
3. ભારતના સંકલિત ભંડોળ પર સર્વોચ્ચ અદાલતનો તમામ ખર્ચ થાય છે.
23. 
બંધારણની નવમી અનુસૂચિમાં મુકવામાં આવેલ કાયદાને કયો અનુચ્છેદ સુરક્ષિત કરે છે?
24. 
ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ રાષ્ટ્રપતિને મૂળભૂત અધિકારોને સ્થગિત કરવાની સત્તા આપે છે?
25. 
બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ જાહેર સેવાઓને રક્ષણ આપે છે?